Lilla Lugnet – MTB för framtiden

Resultat 2017

MelvinLillalogga

PM för Lilla Lugnet

Bankarta Lilla Lugnet

Preliminär startlista hittar du här

Välkommen till Lilla Lugnet, barnens och ungdomarnas dag i Falun. Tävlingscentrum är Lugnet Arena i Falun.

Anmälan Anmälan gör du på hemsidan. Betalning endast med kort. Sista anmälningsdag är 23 maj, därefter gäller efteranmälan. I och med anmälan har Du godkänt att ditt namn publiceras på Internet.

Anmälningsavgift
Ungdom: 100 kr plus eventuell engångslicens 200 kr.
Nybörjare: 20 kr.
Knattar: Åker gratis.

Efteranmälan
Efteranmälan kan till tävlingsklasserna ske på tävlingskansliet fram till kl 9.00 på tävlingsdagen. Efteranmälan till Nybörjarklasserna är öppen till 1 timma för start.
Efteranmälningsavgift 50 kr extra avgift i ungdomsklasserna.
Ingen extra avgift i nybörjarklasserna

Banan
Samma start och målområde som för Långa Lugnet, på välbekanta Lugnet Arena.
Fyra banlängder från 0,5 km för de minsta till 3 km till de äldsta ungdomarna. Underlaget består av grus, gräs samt små doser rötter och stenar. Banan är relativt öppen vilket innebär att du som åskådare kommer se stora delar av varvet.

Priser
Alla knattar och nybörjare får pris, dessa delas ut direkt vid målgång.
I tävlingsklasserna (from 10-12 och uppåt) prisceremoni i varje klass. Samtliga som går i mål får Långa Lugnet medalj.

Tidsprogram Lördag 27 maj
Kl 07:30 öppnar kansliet för startkuvertutlämning och efteranmälan.
7:30-9:45 Banan öppen för träning
Kl 09:00 Efteranmälan för tävlingsklasserna stänger
Kl 10:00 Start P/F 15/16 5 X 3000 m
Kl 10.55 Start P/F 13/14 3 X 3000 m
Kl 11:40 Start P/F 10/12 3 x 2500 m, U Sport 2 X 2500 m
Kl 11:30 Efteranmälan för nybörjare stänger
Kl 12:30 Start Nyb 10 år 2 X 1500 m
Kl 12:31 Start Nyb 9 år 1 X 1500 m
Kl 12:32 Start Nyb 7-8 år 1 X 1500 m
Kl 13:00 Start Nyb 0-6 år Valfritt antal varv X 500 m (Banan stänger efter 15 min)

Tävlingsregler och förhållningssätt
Vi tillämpar Svenska Cykelförbundets tävlingsregler TR1, TR4, TR12 och gällande trafikregler. Allt tävlande sker på egen risk. All nedskräpning i naturen är förbjuden, använd de utmärkta skräpzonerna. Banan går genom naturreservat så nedskräpning medför diskvalificering.

Tävlingsjury
Torbjörn Tillenius Chefskommissarie

Arrangör är Falu CK

Upplysningar om loppet hos Tävlingsledare Mikael Löfgren 070-363 33 14 eller på mail: info@langalugnet.se

 

 

Herman

cykellek