Det försäkringsskydd som via arrangörens tävlingsavgifter till Svenska Cykelförbundet ingår i
årslicens, engångslicens (tävlingsklass) och anmälningsavgift (motionsklass), är begränsat.
Försäkringens omfattning skiljer sig även åt om du har årslicens hos Svenska Cykelförbundet
eller om du deltar med engångslicens och som motionär.
Här kan du läsa mer om aktuell försäkring: Svenska Cykelförbundets idrottsförsäkring
En kompletterande försäkring för dig som motionsidrottar är Folksams Motionsloppsförsäkring.
Du får tillbaka anmälningsavgiften om du missar lopp/tävling på grund av skada eller sjukdom,
dessutom ingår en olycksfallsförsäkring. Läs mer på Folksams hemsida: Folksams
motionsloppsförsäkring
Det kan finnas anledning att se över sitt försäkringsskydd och eventuellt komplettera med
ytterligare försäkringar. Oavsett om du har årslicens, engångslicens eller åker i motionsklass är
din cykel inte försäkrad. Vissa försäkringsbolag har en begränsad cykelförsäkring inbakad i
hemförsäkringen och hos några bolag går det att lösa en tilläggsförsäkring om du har en dyr
cykel.
En mer omfattande, privat olycksfallsförsäkring är också ett bra sätt att säkerställa tryggheten
om olyckan skulle vara framme.

Långa Lugnet

Långa Lugnet